ความเห็น 13122

หมอรักษาได้ 20% ที่เหลืออีก 80% หายเพราะเหตุอื่น

เด็กเวตาล
IP: xxx.29.16.46
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ เพราะการรักษาไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาเสมอไป การพูดคุยการให้คำปรึกษาและได้รับการดูแลด้วยความเต็มใจในการให้บริการ ทำให้ผู้มารับบริการเกิดความพพึงพอใจก็สามารถทำให้โรคนั้นหายไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดิฉันทำงานในชุมชนตระหนักอยู้เสมอว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแต่มีตัวป้องกันโรคได้ดีวิธีหนึ่ง คือ การดูแลสุขภาพด้ายจิตใจเป็นส่งสำคัญย่งกว่า อย่างคำพูดที่ว่า ที่ สอ.มีหมอแต่ไม่มียา เป็นไงค่ะหมออนามัยมีคุณภาพเหมือนกันใช่ไหมค่ะ อ่านทีไรโดนใจทุกที เด็กเวตาล