ความเห็น 1312

โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชุมพร (5)

ID9
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
อบรมมาจนครบหลักสูตร 5 วัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ไอศูรย์และเพื่อนร่วมรุ่น เยอะพอสมควร ก็ขอขอบคุณผู้จัดโครงการฝึกอบรมที่มีหลักสูตรดี ๆ แบบนี้ ปล. เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการ