ความเห็น 1309

โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชุมพร (5)

ดาต้า 1
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรม บรรยากาศการฝึกอบรมเป็นกันเอง จัดการเรียนแบบให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ นับว่าอาจารย์เป็นครูพันธุ์ใหม่จริงๆ หรือว่าคนยุคปฏิรูปก็ได้คะ