ความเห็น 13072

ความหมายของ Dissolve parliament ตามคำเรียกร้อง

พี่เม่ย
IP: xxx.113.76.11
เขียนเมื่อ 
ยังไง๊..ยังไง พี่เม่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการสรุปว่า คุณ ท.ษ. เก่ง  เขาเพียงแต่ กล้าเสี่ยงด้วยความไม่คิดหน้าคิดหลัง แต่บังเอิญเสี่ยงแล้วได้ผลทางบวก ก็เลยคิดว่าตัวเองฉลาด..อย่างนี้เรียกว่า "เกริกพล" ค่ะ