ความเห็น 13068

ประชุมปฎิบัติการเรื่อง KM(การจัดการความรู้) ของ สพท.นนทบุรี เขต 1

ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.41.167.246
เขียนเมื่อ 
วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. เวลา 16.00-18.30 น. ท่านผู้ว่าฯพระนาย ได้เชิญทีม KM ของ สพท.นบ.เขต 1 และ เขต 2 มาเล่าการทำ KM ของตนเองให้ฟัง ซึ่งมีทั้งท่านรองผู้ว่าฯวิเชียร  วิทยากร KM จากสถาบันเพิ่มผลผลิต และทีม KM ของจังหวัดนนทบุรี  ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ของเขต 1 เราเพิ่งเริ่มอบรมกัน โดยเรามุ่งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทำงานของแต่ละหน่วยงานไปพร้อมกันจึงไม่ค่อยจะเร่งรัดและมีแผนที่ชัดเจนเหมือนเขต 2 ที่เขาทำไปก่อนแล้ว  เราคงไม่แข่งกันแต่เราจะทำไปพร้อมๆกันและแลกเปลี่ยนกันไป ...ท่านผู้ว่าฯขออย่างเดียวว่า "อย่าเป็นไฟไหม้ฟางเหมือนหลายๆเทคนิคที่เข้ามาแล้วก็ค่อยๆหายไปก็แล้วกัน"