ความเห็น 1304196

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

ลุงเอกครับ

ผมนำเรื่องราว การเก็บวิจัยภาคสนามมาฝากครับ

ตะลุย "วิถีคนชนเผ่า" บนดอยอินทนนท์ - เก็บข้อมูลงานวิจัยสันติวิธี

ช่วงนี้ผมเริ่มกิจกรรมที่ต้องเรียนแล้วครับ

อยู่ กทม. ไกลเกินไป เอาไว้เจอกันที่หาดใหญ่ gotoknow forum นะครับ :)