ความเห็น 130393

ถนนคนเดินเชียงใหม่ "ถนนสายวัฒนธรรม"

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับท่านอาจารย์อุทัย
  • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับไมตรีจิตและมิตรภาพที่มีให้ผมเสมอมาครับ
  • สำหรับสัมภาระนั้น ผมจะขออนุญาตไปรับกลับคืนด้วยตนเองครับ เพราะผมตั้งใจว่าอย่างไรก็จะกลับไปเรียนที่พัฒนบูรณาการศาสตร์อย่างแน่นอน ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ยังคงให้โอกาสผมกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่ง
  • สวัสดีปีใหม่ครับ
  • พรใดอันประเสริฐขอให้เกิดและสถิตกับพี่ตลอดไป