ความเห็น 130095

สมการที่แปรผกผันเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่ "ชายขอบ"

โดนทั้งพาดทั้งพิงเลย...มีประเด็น (ลป)รร. ที่น่าสนใจค่ะ ในเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคมใหญ่เล็ก...พยายามตีความหลายรอบแล้ว แต่ต้องถอยหลังออกไปตั้งหลักก่อนในรัศมีไม่ไกลมากนักประมาณระยะประชิดตัวนี่แหละค่ะ คิดตรงประเด็นหรือไม่อย่างไรค่อยว่ากัน...

สังคมเล็ก ๆ มากมาย ที่ถูกครอบเอาไว้ด้วยสังคมใหญ่ หรืออาจะเรียกว่า หน่วยย่อยหลาย  ๆ หน่วย รวมกันเป็นหน่วยใหญ่ ทีนี้ขอเข้าประเด็นที่ว่าสังคมเล็กมี Norm อยู่มากมาย ตรงประเด็นนี้พบว่ามี Norm บางตัวถูกกลืนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมเล็ก ๆ นั้นไป และมีเพียง Norm ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถูกหยิบมาเป็นกฎเกณฑ์สากลในสังคมใหญ่เพระเลือกหยิบเฉพาะ Norm ที่เหมือน ๆ กันของแต่ละสังคมย่อย ๆ มาเป็นกฏเกณฑ์สากลที่คนในสังคมใหญ่ยอมรับได้ ดังนั้นจึงมองว่ายังมี Norm อีกมากมายในสังคมเล็กที่ตกหล่นไปเพราะในแต่ละสังคมเล็กย่อมมี Norm อีกมากมายที่แตกต่างกันออกไป Norm เหล่านั้นจึงไม่ได้หยิบมาเป็นกฎเกณฑ์สากลของสังคมใหญ่

ในที่นี้จึงมองว่า สังคมใหญ่มี Norm ของสังคมน้อยกว่า Norm ของสังคมเล็ก ๆ เพราะ Norm ในสังคมใหญ่คัดหรือเลือกมาเฉพาะที่เหมือนกันเท่านั้นมาเป็นกฎเกณฑ์สากลของสังคม (แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะ งง ๆ มึน ๆ ไปกันใหญ่) หรือคุณพี่ "ชายขอบ" จะเสนอว่าไงในประเด็นนี้ ไม่ทราบว่า Vij เข้าใจชัดเจนหรือเปล่า หรือเข้าใจตรงกันหรือไม่อย่างไร...โปรดแถลงมา...(หายมึน!!! แล้วจะมา ลปรร.ใหม่ค่ะ)