ความเห็น 129738

ถนนคนเดินเชียงใหม่ "ถนนสายวัฒนธรรม"

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมดีดีที่สนับสนุนการสืบสานงานด้านวัฒนธรรมของคนเหนือ

คนพื้นที่อื่น ๆ น่าจะเอาเป็นแบบอย่างในการทำ เช่นขอนแก่นมีพื้นที่ว่างในเขตเทศบาลเยอะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์น่าจะจัดบ้าง

หลายพื้นที่ก็จัดได้ครับ  ขอบคุณอาจารย์ที่เอามาเล่าต่อ