ความเห็น


สวัสดีค่ะคุณ 104. รุจิรา
ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาอ่าน...

จริงค่ะ  ที่อาหารในปัจจุบัน  มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นลำดับ เราซึ่งเป็นผู้บริโภค จะตรวจว่า สินค้าไม่ปลอดภัย ทำได้ยาก
ต้องอาศัย หน่วยงานภาครัฐ คือ อย. กระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบโดยตรง คอยดูแล และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบอยู่เสอมๆ 


โดยเฉพาะวัตถุดิบต่างๆ ทั้งที่ขายตามท้องตลาด และที่ใช้ในการผลิตยังไม่มีมาตรฐานการควบคุมกำจัดสารเคมีที่ดีพอ  ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ยังคงควบคุมปัญหาดังกล่าวไม่ได้เต็มที่  แม้จะใช้กฎหมายมาบังคับ   ก็ต้องรอให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเกิดเจ็บ ป่วยแล้วค่อยเข้ามาร้องเรียน  แต่ยังไม่มีนโยบายเชิงรุกมาควบคุม

รู้สึกจะมี พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551ใช้บังคับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันที่ครบกำหนดการให้มีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 มาครบหนึ่งปีพอดีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งก็ต้องถือว่าให้ระยะเวลาการปรับตัวของผู้ประกอบการนานมากพอควร
ส่วนการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลนั้น หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องคดีได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้ทนายความก็ได้ โดยไปติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ณ ที่ทำการศาลแพ่งทุกศาล ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ด้านอายุความที่ผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องร้องได้นั้น แต่กฎหมายฉบับนี้กำหนดอายุความไว้ถึง 3 ปี นับแต่วันที่ผู้บริโภครู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ต้องรู้ตัวผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบต่อสินค้านั้นด้วย หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น
  ลองอ่านรายละเอียดดูค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี