ความเห็น 129150

สะเก็ด PAR : 2. ข้อมูลเป็นสิทธิของชุมชน

ชัยยนต์
IP: xxx.123.12.43
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมในความเป็นนักวิจัยในยุคสังคมประชาธิปไตยที่เปิดและรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คิดว่าถ้าใช้ PAR ผสมกับ GROUNDED  THEORYคิดว่าความมั่นใจในความรู้คงมีความเชื่อมั่นสูงนะครับ