ความเห็น 129112

แนวคิดของเกษตรกรรมแบบประณีต

เขียนเมื่อ 

ที่จริง

ยังไงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดการความรู้นะครับ

ลองตั้งโจทย์วิจัยแล้วจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับ

KM กับ เกษตรกรรมแบบประณีต

โจทย์จะว่าอย่างไรครับ??????