ความเห็น 1286678

สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นุ่ม
IP: xxx.121.230.16
เขียนเมื่อ 

ดีคะและถ้าเราต้องเลือกใช้สบู่เหลวควรให้ดี ถึงคุณภาพของสินค้าเพราะเดี่ยวนี้คนเราใช้สินค้าคุณภาพไม่ใข่แค่ของถูกเพราะจะเป็นอย่างที่น้อง วาธิณี บอก