ความเห็น 1286636

เพลงลาวจ้อย

นัด
IP: xxx.10.93.48
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้อยู่ ป.3;-อยากได้เพลงที่เล่นกับระนาดทุ้ม เช่น ลาวดวงเดือน,ชุดตับบูเซ็นซอก,แขกบรเทศ ฯลฯ.

ขอบคุณมาก(ขอแทนลูก)