ความเห็น 1283419

แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เสาวลักษณ์ หนูรอด
IP: xxx.173.18.199
เขียนเมื่อ 

ขอส่งมาให้ทางเมลได้ไม๊คะ ขอทั้งหมด จะได้นำมาใช้ในโรงเรียนเทศบาล๕ บ้างขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

น่าสนใจมาก คิดว่าสังคมไทยควรมีการดูแล เพื่อแก้ไขสังคมในอนาคต