ความเห็น 128247

สมการที่แปรผกผันเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคม

เขียนเมื่อ 

นมัสการหลวงพี่ชัยวุธ

     เป็น คห.เชิงคัดค้านที่ร่วมก่อปัญญาครับ สังคมเล็ก กฎเกณท์น้อย แต่ดูเหมือนมาก สังคมใหญ่ กฎเกณฑ์มาก แต่ดูเหมือนน้อย เป็นประเด็นสำคัญ ผมกลับมองเห็นว่า "ดูเหมือน" เป็นคำสำคัญ คำ ๆ นี้เป็นคำที่ใช้ตีความให้ค่าหลังการสังเกตแล้ว ฉะนั้นจะมาก-น้อย เลยมาขึ้นกับการสังเกตได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่เป็นความจริงที่สังเกตได้ น่าจะตามนี้นะครับ
     อีกประการหนึ่งด้วยคำว่า กฎเกณท์น้อย แต่"ดูเหมือน" มาก หรือ กฎเกณฑ์มาก แต่"ดูเหมือน" น้อย คำที่อยู่หน้าแต่ เป็นคำที่หลวงพี่สื่อออกมาโดยยอมรับว่ามีจริง ๆ ตามนั้น แต่ที่สังเกตได้นั้นจะอยู่หลังคำว่าดูเหมือน
     เข้าใจว่าเราจะต้องกำหนดขอบเขตกฏเกณฑ์ที่จะสังเกตกันเสียก่อน ในสังคมใหญ่และเล็ก เพื่อให้เหลือหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นหน่วยเดียวกัน แล้วจึงเริ่มลงมือนับเพื่อให้ออกมาเป็นปริมาณให้ได้ แล้วจะบอกความมาก-น้อย ไม่งั้นจะใหญ่จนเรานับไม่ได้
     กลับมาที่เดิมครับสังคมใหญ่มีกฎเกณฑ์น้อยกว่า และหยาบกว่าสังคมเล็ก เพราะกฎเกณฑ์เหล่านั้นเหลือแล้วซึ่งที่ได้คัดสรรไว้ครับ กฎเกณฑ์ที่ว่าไว้นั้น เป็นของสังคมเล็กแต่ละสังคม แล้วนำมารวมกัน แบบซ้ำนับหนึ่งนะครับ หากไม่ซ้ำนับเพิ่มครับ ทีนี้หากเป็นสังคมใหญ่ ก็นำเอาที่นับได้ทั้งหมดจากสังคมเล็กแต่ละสังคมมารวมกัน อันไหนซ้ำมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม (สังคมใหญ่ ส่วนใหญ่ยอมรับ) สิ่งนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่เหลือจากเลือกสรรแล้ว
     เพราะฉะนั้นผมจึงว่าสังคมใหญ่มีกฎเกณฑ์น้อยกว่า และหยาบกว่าสังคมเล็ก เสมอครับ หากที่สุดแล้วก็เป็นไปเพียงเท่ากัน ไม่มีโอกาสที่สังคมใหญ่มีกฎเกณฑ์มากกว่าไปได้

นมัสการมาด้วยความเคารพครับ

ปล.ชอบมาก ๆ ในการ ลปรร.กับหลวงพี่ แต่เหนื่อยแล้วเหมือนกันคร๊าบบบบบบบบ เดี่ยวพักสักครู่จะกลับมาใหม่อีกครั้งนะครับ