ความเห็น 1281656

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ยินดี
IP: xxx.42.76.113
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

ผมก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งครับที่มีความตั้งใจในการศึกษาในการศึกษาที่สูงขึ้นแต่ปัญหาก็คงไม่ต่างอะไรกับบุคคลอื่นเช่นกัน นั้นคือ ทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ดังนั้นข่าวที่อาจารย์นำมาบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ท่าน ให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นผมใครขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยให้ข่าวสารการรับสมัคร จักเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

ด้วยความเคารพ