ความเห็น 1280690

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 
คุณ กุลชญา

เรื่องนี้เป็นเรื่องยากเลียนแบบไม่ได้  ถามว่ามีปัญหาใหมบอกได้ว่ามี  แต่ก็มีวิธีแก้ที่ไม่ทำให้ร้ายแรงจน กลายเป็นทำร้ายประเทศไทย  ความอัตตาทำให้ล่มสลายได้  คนทุกคนเห็นแก่ตัวจะมากน้อยขึ้นอยู่กับการอบรมบ่มนิสัย  พยายามพูดถึงเรื่องของเขาให้มากๆกว่าเรื่องของเรา  ก็ลดไปเยอะแล้ว