ความเห็น 1278660

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

ตามมาบอกว่า ชื่นชมคุณพี่ศศิฯ ทั้งในด้านความคิดความเห็น วิถีการใช้ชีวิต และรูปลักษณ์ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ ดูรูปนี้แล้วสรุปออกมาได้อย่างนี้