ความเห็น 1277096

การสรุปความลับผู้ป่วย

พิม
IP: xxx.47.80.46
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าหน่วยงานบริการด้านสุขภาพบางแห่งรักษาผู้ป่วย

ไม่ใช้/ไม่มี ใบสั่งยา แต่เขียนไว้เฉพาะใน OPD card แล้วเอาOPD cardไปให้ จนท.

ห้องยาจัดยากับOPD card เลย มันเป็นการเปิดเผยข้องมูลของผู้ป่วยหรือไม่และผิดหรือไม่

เพราะเหมือนที่กล่าวไว้ในข้อความอื่นๆ บางทีผู้ป่วยไมม่ต้องการใช้คนอื่นทราบข้อมูล

ของตนเองนอกจากคนรักษาเขา