ความเห็น 1275886

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ญาณวุฑ ปัญญาใส
IP: xxx.7.229.34
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิต

ผมเป็นอาจารย์สอนทางด้านสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเอกชน ตอนเรียน ป ตรี เรียนด้วยทำงานด้วยจึงมีปัญหาเรื่องเกรดต่ำ 2.67 ป โท ไม่มีปัญหาเรื่องเกรด จะเรียนถามว่า

1. ทุนภายในประเทศ พิจารณาที่เกรดหรือเปล่าคับ

2. ทุน สกอ จะเริ่มประกาศรับสมัครเมื่อไหร่คับ