ความเห็น 1270

เยี่ยมพื้นที่โครงการพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาพ จ.พิษณุโลก

กาญจนา แสงรัตน์
IP: xxx.151.212.65
เขียนเมื่อ 

 เรียนอาจารย์ น.พ.วิจารณ์

         ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของตำบลท้อแท้  หนูจะนำข้อแนะนำครั้งนี้ถ่ายทอดต่อให้ทีมงานเครือข่ายตำบลท้อแท้ และ เครือข่ายพันธมิตรจากอำเภอและ ตำบลอื่นๆของพิษณุโลกต่อไปค่ะ  และขณะนี้ได้นำข้อมูลที่อาจารย์ได้เขียนครั้งนี้ส่งต่อให้เครือข่ายทุกอำเภอแล้วค่ะ   

                                กาญจนา  แสงรัตน์   4 ส.ค.48