ความเห็น 1267993

ถ้าเราไม่พูดไม่เขียนเราจะไม่สามารถเอาความรู้ออกมาได้เลย

เขียนเมื่อ 

ฝึกเขียนบ่อยๆ...กระบวนการภายในทางปัญญาจะเยียวยาตนเองด้วยตนเอง... :)