ความเห็น 1267475

ถ้าเราไม่พูดไม่เขียนเราจะไม่สามารถเอาความรู้ออกมาได้เลย

เขียนเมื่อ 

ดูเหมือนว่า โรค...ฟัง ไม่รู้เรื่อง

พูดไม่รู้เรื่อง

แก้ยากจังค่ะ

เลยพลอยให้.... เขียนไม่รู้เรื่องไปด้วยค่ะ

(^_^)