ความเห็น 1266958

ถ้าเราไม่พูดไม่เขียนเราจะไม่สามารถเอาความรู้ออกมาได้เลย

เขียนเมื่อ 

ชอบค่ะอาจารย์ ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ที่ว่า "นั่งทับนอนทับความรู้" :) เห็นภาพเลยค่ะ

การที่เราพูดบ่อยๆ เขียนบ่อยๆ ...

จะทำให้เราได้มองเห็นภาพความเข้าใจของเรา (Mental Model) ว่าเรารู้อะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงไร เข้าใจลึกซึ้งหรือลุ่มลึกแค่ไหน การพูดหรือการเขียนออกมา คือ การสะท้อนต่อตนเองค่ะ

และเป็นการสะท้อนที่ผ่านระบบการจัดเรียงข้อมูลในโครงสร้างทางปัญญาของเรา การพูดหรือเขียนแบบรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่อง ... เราจะเห็นเราชัดขึ้น เมื่อเราเห็นเรา เราจะน้อมนำไปสู่กระบวนการพัฒนาภายในตนเองได้ดีขึ้นค่ะ

ขอบคุณค่ะ