ความเห็น 1266884

ถ้าเราไม่พูดไม่เขียนเราจะไม่สามารถเอาความรู้ออกมาได้เลย

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องชัดเจนค่ะ ถ้าไม่ถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะพูดหรือเขียน เราก็จะไม่รู้ว่าเรานั่งทับนอนทับความรู้อะไรอยู่บ้างค่ะ :)