ความเห็น 1265950

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน
IP: xxx.128.126.34
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิตย์

ผมจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ อยากเรียนต่อ ป.เอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจครับ ปัญหามีอยู่ว่า ตรี 2.50 โท 3.67 แต่อยากเรียนต่อมากครับ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ม.เอกชนครับ 086-2447000

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ