ความเห็น 126565

บทเรียนจากว่าว

เขียนเมื่อ 

ขออภัยครับ...

  • ความเครียดกับประสิทธิผลของงานเป็นกราฟรูป inverted u-curved หรือโค้งระฆังคว่ำ...