ความเห็น 126563

บทเรียนจากว่าว

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอสุข....

  • ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลที่เสนอหัวข้อวิจัยได้ดีมาก... สาธุ สาธุ สาธุ

เรื่องความเครียดกับประสิทธิผลของงาน....

  • เท่าที่จำได้... ดูจะเป็น u-curved คือ ถ้าเครียดมากเกิน หรือน้อยเกิน > ประสิทธิภาพจะลดลง
  • ช่วงที่ประสิทธิภาพสูงสุด... อยู่ตรงกลาง คล้ายๆ กับที่อาจารย์เปรียบเทียบกับว่าว

เรื่องนี้คล้ายปฏิกริยานิวเคลียร์เหมือนกัน...

  • ถ้ามากเกิน... จะมีการเพิ่มกระบวนการดูดซับนิวตรอน (เปรียบคล้ายการหล่อเย็น) เพื่อลดระดับปฏิกริยา
  • ถ้าน้อยเกิน... จะมีการลดกระบวนการดูดซับนิตรอน เพื่อเพิ่มระดับปฏิกริยา

ทราบมาว่า...

  • ตอนเชอร์โนบิลระเบิดมีคนทดลองยกเลิกการดูดซับนิวตรอน > ปฏิกริยาเลยเพิ่มมากเกิน... เลยระเบิด ส่งผลให้คนยูเครนไม่พอใจโซเวียตมาจนทุกวันนี้ ทั้งๆ ที่เป็นคนเชื้อสายสลาฟเหมือนกันแท้ๆ...

ขอขอบพระคุณครับ...