ความเห็น 12649

ล่องใต้ ร่วมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

นนทลี
IP: xxx.157.69.138
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติม ส่วน 5 อ. ที่เผยแพร่เป็นความรู้ ของกรมอนามัย (ปัจจุบัน + อีก 1 อ. นะคะ คือ อโรคยา)

  • อาหาร ... กินอาหารให้หลากหลาย ได้สัดส่วนเพียงพออิ่ม
  • ออกกำลังกาย ... ออกกำลังกายทุกส่วน กระตุ้นจังหวะเต้นของหัวใจ
  • อารมณ์ ... อารมณ์รื่นเริงยินดี ชีวีสดใสด้วยรอยยิ้ม
  • อดิเรก ... สร้างสรรค์งานอดิเรก เพิ่มพูนคุณค่า เกื้อกูลสังคม
  • อนามัย ... อนามัยดี ชีวีมีสุข นำพาอายุยืนยาว