ความเห็น 1260308

ถึงใช่แฟนก็ทำแทนไม่ได้

เขียนเมื่อ 

P 40. กระติก~natachoei ที่ ~natadee
สวัสดีคะน้องกระติก ถ้าน้องกระติกพุงยื่น พี่ประกายนะ พุงล้นนะคะ