ความเห็น 1258514

ถึงใช่แฟนก็ทำแทนไม่ได้

เขียนเมื่อ 

พี่ไก่ขา

กระติก ก็เริ่มพุง ยื่นแล้วค่ะ

chol. ก็สูง

ไม่ได้  ต้องรีบ