ความเห็น 125810

ความสำคัญ กับ ความผิด

ขนาดความผิด  ยังมีคนเห็นความสำคัญเลยนะคะ