ความเห็น 1257543

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

ฮานาพี

ไม่น่าจะมี ..ไม่แน่ใจ

ตัวผู้ตัวเมียผมก็ไม่ทราบครับ

เวลาซื้อก็เสี่ยงเอา แต่ที่เลี้ยขาอวบๆ จะโตดี และโตเร็ว

แต่เขาเลี้ยงเป็นไก้เนื้อไม่เห็นมีใครเลี้ยงจนไข่ สักที