ความเห็น 125691

สภาอาจารย์ : ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

เขียนเมื่อ 
  • สภาข้าราชการและลูกจ้างฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางมหาวิทยาลัย ดังนี้ครับ

    - ควรปรับแก้ไขข้อความมาตรา 25 เป็น ให้มีสภาอาจารย์ และสภาพนักงานฯ