ความเห็น 1256838

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2552

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ กอก้าน>>>ก้านกอ*:)*(แก๊งค์ก้านคอพับ)

เอ้า อุ้มเลย  ไม่ร้องโยเยเลยล่ะ  น่าชังเชียว

เหมือนตุ๊กตา