ความเห็น 12563

Trip Information เกาะช้าง แพ็คเก็จ 3 วัน

Mr_jod
IP: xxx.139.206.69
เขียนเมื่อ 

ผู้ร่วมเดินทาง

1.  นายอภิชาติ  ธิติพิยาภรณ์
2.  นางสาวธนพร  บุญมุสิก
3.  นางสาวพัชรินทร์  คมขำ
4.  นางสาววรัญญา  ทองคงอ่วม
5.  นายศราวุธ  อยู่เกษม -----ผู้พาเที่ยวชมธรรมชาติ

หากเพื่อนๆคนใดที่สนใจใหรีบลงชื่อต่อท้าย เราจะออกเดินทางหลังจากสอบเสร็จ