ความเห็น 125457

“บ้าน”...ฉันไม่อยากอยู่ (9) : ครูมองวัยรุ่น...แบบทดสอบชีวิต

เขียนเมื่อ 

เจริญพร จ้า

เข้ามาอ่านนะ โดยส่วนตัวชอบอ่านหนังสือจิตวิทยา จนบางครั้งก็ทำท่าหลงตัวเองว่าวิชานี้ก็อาจพอสอนได้ 5 5 5 (อ๋อจิตวิทยาสายศิลป์นะ มิใช่สายวิทย์)

หาเรื่องคุยต่อครับ ใครว่าไว้ก็จำไม่ได้แล้ว เค้าว่าจิตวิทยาคล้ายคลึงกับจริยศาสตร์ กล่าวคือ " จิตวิทยาศึกษาว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร ?"

 ขณะที่ "จริยศาสตร์ศึกษาว่าพฤติกรรมควรจะเป็นอย่างไร? "

สรุปความต่างประเด็นว่า พฤติกรรมของคนศึกษาไม่ยากเท่ากับการแก้ไขพฤติกรรม 6 6 6 (ไม่ 5 เพราะทำท่าจะเครียด 5 5 5)

เจริญพร