ความเห็น 1252873

ตามรอยความคิด ก่อนจะเป็นบันทึก #3 การเชื่อมโยงพัฒนาบูรณาการศาสตร์กับมุมมองของคุณขจิต คุณปภังกร คุณนิว ครูน้อย-สิริพร และ ผอ.บวร

เขียนเมื่อ 

กลับมาอ่านบันทึกนี้อีกครั้ง ได้แนวคิดและมุมมองในหลายประเด็น ขอบคุณมากครับ