ความเห็น 1252422

KM in STROKE

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มีคุณค่า ปัจจุบันที่ รพ.ศรีนครินทร์ มข.ก็มี Fast tract Stroke ค่ะ  จะพบปัญหาว่าผู้ป่วยมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถให้ยาได้ค่ะ  คงจะต้องมีการรณรงค์ให้ผู้ป่วยทราบมากขึ้น