ความเห็น 1250389

เรื่องราวของ "มาร" ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

IP: xxx.123.141.59
เขียนเมื่อ 

อยากเป็นพญานาคมากกว่าา