ความเห็น 125004

ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็น "ชาวพยา-ธิ มอ."

เขียนเมื่อ 
มาร่วมแสดงความภูมิใจด้วยคนคะ คนนอกภูมิใจ ไม่เท่า คนในภาคพยาธิฯ ด้วยกันเอง ภูมิใจ ใช่ไหมค่ะ คุณหมอปรามี