ความเห็น 124832

ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็น "ชาวพยา-ธิ มอ."

เขียนเมื่อ 
เช่นกันค่ะ แม้จะเป็นคนเล็ก ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนมากนักแต่ก็ภูมิใจที่ได้เป็นชาวพยา-ธิ มอ.