ความเห็น 124807

ระวัง Javascript และ Flash code ที่ใส่ไว้ในบล็อก

เขียนเมื่อ 

การทำให้บล็อกเป็นน่าอ่านนั้น มีเทคนิคเยอะค่ะ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ Javascript ค่ะ เช่น

- เขียนติดมุขตลก
- เขียนอยู่เป็นประจำ ถยอยเขียนนะค่ะ อย่าบุกทีเดียว 4-5 บันทึก
- จัดวางรูปแบบของข้อความให้อ่านง่าย
- รู้จักเน้นคำด้วยสีและขนาดที่เหมาะสม
- ใส่รูป
ฯลฯ

และต้องอาศัยการทำประชาสัมพันธ์บล็อกด้วยค่ะ ไว้จะเขียนให้อ่านค่ะ