ความเห็น 1247565

สงกรานต์ที่บ้านเกิด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่.แดง

สงกรานต์ในแต่ละปี มีเรื่องมากมายให้จดจำเป็นความทรงจำของชีวิต  เชนเดียวกับการพบเจอเรื่องใหม่ๆ ที่ชวนขบคิดไม่แพ้กัน นั่นคือ ปรากฏการณ์ของการดื่มสุราของเยาวชนไทยในวิถีสงกรานต์ ซึ่งร้อยทั้งร้อยของการทะเลาะวิวาทในสงกรานต์ ก็เกี่ยวโยงกับเรื่องเหล้าเรื่องสุรากันทั้งนั้น และนั่นก็หมายรวมถึงอุบัติเหตุด้วย นะครับ

ผมชอบวาทกรรมที่รณรงค์กันว่า สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์มาก แต่ไม่รู้เอาเข้าจริง  เกิดผลกี่มากน้อย  แต่เป็นที่น่าดีใจว่า ในหลายท้องที่และหลายจังหวัดคุมเข้มเรื่องนี้ได้ดีมาก  โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่เปิดถนนเป็นการท่องเที่ยว ก็บริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีไม่ใช่ย่อย...

ต้องให้กำลังใจกันมากๆ ครับ  จะได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปทีละน้อยทีละน้อยๆ ...

ขอบคุณครับ