ความเห็น 1247549

สงกรานต์ที่บ้านเกิด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..กอก้าน>>>ก้านกอ*:)*(แก๊งค์ก้านคอพับ)

ทุกวันนี้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองในสังคมบ้างแล้วครับ  ชีวิตคนเรา ไม่ว่าใคร สถานะใด ก็มีผลกระทบจากการเมืองด้วยกันทั้งนั้น-ว่ามั๊ย

....

กรณีการเล่นสะบ้า นั้น...เป็นการละเล่นของไทยในแต่ละภาค เช่น เหนือ กลาง ใต้ อีสาน  ซึ่งเรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แต่ในอีสานไม่ค่อยพบ ที่เคยเห็นในตอนเป็นเด็กๆ ก็เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้น จำได้พอลาง และเคยได้อ่านได้ศึกษาในช่วงที่เรียนมัธยม..

เป็นต้นว่า ..การเล่นสะบ้านั้น เป็นการละเล่นที่ชาวมอญนิยมเล่นกันมาก บางทีก็ใช้เป็นเวทีของการสื่อสารพูดคุยกันระหว่างคนหนุ่มคนสาว..และสะบ้าก็มีหลายประเภท

จะเล่าพอสังเขปเท่าที่รู้แบบงูๆ ปลาๆ นะครับ เช่น

การเล่นสะบ้า  มีการนำลูกสะบ้ามาเรียงเป็นแถวๆ มากน้อยเท่าไหร่ไม่แน่ใจ แต่นิยมเล่นเป็นทีม บางครั้งแยกเป็นทีมชายทีมหญิงตามประเภทของสะบ้า หรืออาจไม่แยกก็ได้  โดยฝ่ายที่เป็นผู้ตั้งรับจะตั้งสะบ้าไว้เป็นแถวเรียงกัน มีระยะห่างพอเหมาะ  ส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายยิงสะบ้า  จะถอยห่างออกมาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจุดตั้งลูกสะบ้าจะต้องมีอาณาเขตที่ชัดเจน และมีไม้กั้นระหว่างลุกสะบ้าที่ตั้งกับเจ้าของลูกสะบ้า

การส่งลูกสะบ้า จะมีท่าส่งหลายๆ ท่าที่กำหนดไว้ แต่การส่งในแต่ละท่า จะทำได้ไม่เกินสองหน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สะบ้าที่ส่งไปนั้นไปชนกับลูกสะบ้าที่ตั้งไว้ให้ล้มเลง ถึงจะผ่านในท่านั้นๆ ไปได้ หากครั้งแรกส่งไปยังไม่ถึง หรือไม่โดนและยังไม่ออกจากเขตที่กำหนด อนุญาตให้ส่งอีกครั้งโดยใช้การดีดด้วยนิ้วแทน บางท่าก็ใช้เท้าส่งก็มีนะ (ถ้าจำไม่ผิด) ...

นี่เป็นการปะติดปะต่อจากความทรงจำอันขาดๆ เกินๆ ของชีวิต นะครับ

ผิดถุกต้องขออภัย ด้วยแล้วกัน