ความเห็น 1246607

สงกรานต์ที่บ้านเกิด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

ขอบคุณบทกลอนที่ไพเราะและให้แง่งามของชีวิต นะครับ เมื่อครู่ก็ไปอ่านที่บันทึกมาแล้วรอบใหญ่ๆ ..

ผมเป็นคนที่ให้ค่าความสำคัญของ "ประสบการณ์" มากเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการชอบที่จะฟัง หรืออ่านเรื่องราวอันเป็นประสบการณ์ของคนอื่น  เพราะถือว่า นั่นเป็นกระบวนการเรียนลัดของการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน

พักหลัง ผมชอบอ่านหนังสือประเภทความเรียงที่เน้นไปในเรื่องประสบการณ์ชีวิตในอดีตของแต่ละคน  เพราะทำให้ผมรู้สึกรื่นรมย์กับวันวัยในอดีตของผู้เขียน และยังช่วยให้ตัวเอง หวนคิดไปถึงความงดงามของตัวเองในอดีตด้วยเช่นกัน  และในนัยของความหมายนั้น  ยังมีสารัตถะอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้  หลายเรื่องนำมาเป็นต้นทุนในการต่อยอดความคิดของเราได้เป็นอย่างดี...

หลายเรื่องเป็นเรื่องที่ทำให้เราตระหนักถึงการมองโลกมองชีวิตใน "มุมบวก"

มันเป็นประสบการณ์ที่มีค่า และวัดไม่ได้ในเชิงตัวเลข..แต่ผมก็ให้ค่าความสำคัญมากเป็นพิเศษครับ