ความเห็น 124654

ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็น "ชาวพยา-ธิ มอ."

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเพื่อนทางไกล  ทั้งสองท่านค่ะ

เมื่อก่อน.... (นานมาแล้ว)    เวลาบอกใครๆ ว่า   มาจากภาควิชาพยาธิวิทยา   มักจะมีคำถามต่อว่า  "อยู่ตรงไหนเหรอ ? "

แต่ตอนนี้เค้าถามอีกแบบค่ะ    ถามถึง pathoOTOP  patho sportday   น่าภูมิใจนะคะ