ความเห็น 1245160

56. อกหัก.....ตั้งแต่ยังรักไม่เป็น

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมหมอมนัญญา

มิตรรักกันยืนนานเพราะเหตุ

  • ไม่ไปมาหาสู่กันบ่อยเกิน
  • ไปมาหาสู่กัน อย่าให้เว้นระยะนานเกิน
  • ขอสิ่งที่ควรขอ ตามกาลที่ควรขอ

เจริญพร