ความเห็น 1244987

โครงการวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๙

เขียนเมื่อ 

อยากอ่านผลงานวิจัยของคุณ ปิยะพร ทาคำถา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาไม่ต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรคในคลินิควัณโรค โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่